ZSYNCHRONIZOWANY CYFROWY DRUK STRUKTUR FIRMY DURST

Nowa technologia wywołała duże zainteresowanie na rynku, Ponadto, na targach Cersaie nasi klienci bardzo  dobrze zaprezentowali  również istotne  decydujące przesłania i korzyści naszej rewolucyjnej technologii Gamma DG, dzięki którym ta innowacyjna technologia stała się nagle znana wielu potencjalnym klientom:

  • naturalność i szacunek dla środowiska (zrównoważony rozwój) to nowy sposób życia, myślenia, projektowania społeczeństwa i gospodarki.
  • gospodarka zmuszona do stawania się coraz bardziej zielona, ​​co prowadzi do rozwoju projektów mających na celu poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez włączenie zielonych technologii do tradycyjnych procesów
  • imitacje i sztuczne materiały, które pomagają środowisku: innowacyjne materiały, które zastępują inne naturalne materiały, takie jak  np. kamień , doskonale odwzorowany przy użyciu Gamma DG  z imponującym wrażeniem i naturalnym wyglądem we wszystkich szczegółach,  przy użyciu ceramiki na bazie szkliwa.
  • Zróżnicowane portfolio: produkty  imitujące strukturę materiałów  naturalnych pozwalają zaoferować nowe produkty o wyższej wartości dodanej zwiększając udział w rynku i wejście do segmentu wymagających konsumentów z wysoką siłą nabywczą.

Pobierz Artykuł: Durst-Synchronised digital structure printing.pdf