Durst

Durst specjalista przemysłowych zastosowań druku cyfrowego.

Od roku 1936 firma Durst działa w dziedzinie wizualnej komunikacji i przetwarzania obrazów: do roku 1995 w dziedzinie fotografii analogowej z wykorzystaniem halogenków srebra w produkcji kamer, powiększalników, rzutników do slajdów, a od roku 1995 jako pierwszy producent kolorowego aparatu do naświetlania na bazie laserów w cyfrowej technice drukowania.

Firma Durst od roku 1999 projektuje drukarki Inkjet do wielkoformatowych zastosowań w reklamie: w roku 2000 firma Durst jako pierwsze przedsiębiorstwo wprowadziła na rynek drukarkę płaską z atramentami utwardzanymi promieniami UV. Aktualnie jest to już ósma generacja tych drukarek : innowacje dotyczyły rozdzielczości (dziś ponad 1700 dpi), wielkości kropli (aktualnie 7 pl), wariacji wielkości kropli (technika Greyscale – poziom szarości), prędkości drukowania, systemów kolorów (od atramentów UV do atramentów ceramicznych i atramentów na bazie wody), oprogramowania i elektroniki.

Długoletnie doświadczenie w przemyśle stawiającym wysokie wymagania warunkom produkcji, firma Durst zdobyła dzięki systemowi drukowania zastosowanemu w procesach przemysłu płytek ceramicznych, przemysłu włókienniczego, druku etykiet i opakowań. Aby sprostać obciążeniom wynikającym z produkcji przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w urządzeniach firmy Durst od lat stosuje się nadzór zdalnego sterowania, zintegrowane oprogramowanie MIS do ekonomicznego nadzoru zużycia atramentu i czasu produkcji.

Firma Durst posiada certyfikaty ISO-9001 i 14001, a to zobowiązuje: nasze produkty oprócz tego , że są produkowane z przestrzeganiem surowych przepisów środowiskowych, to zapewniają jednocześnie użytkownikowi długi okres użytkowania , możliwości naprawy i dostosowania do najnowszych technologii, niskie zużycie prądu i atramentu oraz brak substancji szkodliwych w procesie drukowania.

Technologia druku cyfrowego, jako bezdotykowa technologia dekoracji powierzchni jest dla firmy Durst technologią przyszłości. Dlatego w wybudowanym w roku 2010 centrum badawczym zajmujemy się podstawowymi badaniami w zakresie najnowszej techniki głowic drukujących, atramentów, fluidów i filtrów. Uczestnicząc w różnych projektach badawczych 7-mego programu ramowego UE, zapewniamy najbardziej innowacyjną i postępową technologię.

DURST GROUP AG
Julius-Durst-Str. 4
39042 Brixen, Italy
+39 0472 810111
info@durst-group.com