+ 48 601 651 247    Napisz do nas

Cykl produkcji z użyciem drukarek ceramicznych firmy Durst - system zarządzania kolorami ColorGate CMS Durst Edition CDE

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest kolor technologiczny [process color]?

Kolor jest drukowany przez przeplatające się krople różnych kolorów technologicznych (atramentów). Im większa ilość atramentów procesowych, tym więcej możliwych kombinacji a co za tym idzie więcej odcieni kolorów (większa przestrzeń barw).

 • Co to jest przestrzeń barw [color space]?

Przestrzeń barw to matematyczny opis zawierający wszystkie możliwe do wydruku kolory urządzenia do tworzenia obrazów. Przestrzeń barw jest obliczana na podstawie pomiarów docelowego profilu.

 • Co to jest profil ICC ?

Profil ICC to unormowany, standardowy sposób na opisanie przestrzeni barw.

 • Co to są „atramenty do efektów specjalnych"?

Atramenty do efektów specjalnych są także nazywane kolorami specjalnymi [spot colors]. Zasadniczo te atramenty nie powiększają  przestrzeni barw, a jedynie dodają dany efekt do wzoru. (Połysk, cenne atramenty szlachetne, atramenty zatapiane ...)

 • Co to jest kolor docelowy [color target]?

Kolor docelowy [target] to wzornik kolorów z określoną ilością barw nadrukowanych na płytce ceramicznej. Te próbki są odczytywane przez urządzenie do pomiaru kolorów. Są to docelowe barwy do różnych celów:

-       Linearyzacja

-       Profilowanie

-       Odcisk Palca [Fingerprint]

 • W jaki sposób system CDE radzi sobie z atramentami do efektów specjalnych?

Atramenty do efektów specjalnych nie są częścią palety kolorów docelowych. Profile barw i obliczenia kolorystyczne nie obejmują atramentów do efektów specjalnych. Kanały z atramentami do efektów specjalnych są automatycznie pomijane podczas kalibracji Odcisku Palca [Fingerprint] i całego procesu przetwarzania plików. Oznacza to, że kanały z atramentami do efektów specjalnych są dołączane do głównych plików już po ich przetworzeniu.

 • W jaki sposób atramenty do efektów specjalnych oddziaływają na drukowane kolory?

Atramenty do efektów specjalnych mogą mieć wpływ na percepcję kolorów, ale procedura obliczeń kolorystycznych systemu CDE opiera się jedynie na kolorach technologicznych z wyłączeniem atramentów  do efektów specjalnych. W każdym razie wpływ atramentów do efektów specjalnych na percepcję kolorów jest całkiem stabilny, a zatem nie wymaga żadnych automatycznych korekt wprowadzanych przez system zarządzania kolorami.

 • Czy urządzenie RSC Rapid Spectro Cube dokonuje pomiarów na szkliwie matowym i z połyskiem?

Ze względu na użytą nową technologię pomiarów, pomiary dokonywane przez urządzenie RSC na szkliwie z połyskiem są porównywalne do pomiarów na szkliwie matowym. Dzięki tej funkcji, można uzyskać wysoką wierność odwzorowywanych kolorów, jeżeli np. plik z danym wzorem jest przenoszony ze szkliwa matowego na szkliwo z połyskiem. W takich przypadkach zwykłe spektrofotometry zawodzą, ponieważ na  ich system pomiarowy 0 - 90° zdecydowany wpływ mają różne odbicia światła. Te same argumenty odnoszą się do powierzchni płaskich i z fakturą.

 • Co się dzieje, gdy źródłowy kolor szkliwa jest jaśniejszy od koloru docelowego drugiego szkliwa ?

Ogólna zasada w technologii druku atramentowego jest taka, że atrament nanoszony jest szkliwo, którego powierzchnia w wyniku tego staje się ciemniejsza. Oznacza to, że kolory wzoru, które są jaśniejsze od koloru szkliwa nie mogą być odwzorowywane.

 • Czy urządzenie RSC Rapid Spectro Cube wymaga konserwacji / serwisowania ?

RSC to optyczne urządzenie pomiarowe, które w związku z tym powinno pracować w czystym pomieszczeniu. Od czasu do czasu należy usunąć odkurzaczem kurz i pył z szuflady urządzenia.

Przynajmniej raz do roku należy wymienić wszystkie 8 rur świetlnych zastępując je świetlówkami tego samego typu ->  D50.

 • Co to jest tzw. Odcisk Palca - Fingerprint?

Odcisk Palca [Fingerprint] to rodzaj indywidualnego wzorca każdego pliku danego produktu, który jest stały przez cały cykl życia produktu. Plik Odcisku Palca [Fingerprint] zawiera indywidualne informacje o kolorach w systemie Lab, który jest bardziej dokładny niż ogólny profil ICC.

 • Co to znaczy Lab ?

Lab to informacja o kolorze niezależna od urządzenia. RGB czy or cmyK to informacje o kolorze zależne od urządzenia a zatem nie nadają się do wewnętrznej komunikacji między maszynami w zakresie informacji o kolorach.

 • Co to jest Moduł Barw Poza Zakresem „Out of Gamut Module [OoGM]”?

Jeżeli dany projekt ma być ponownie drukowany na innym szkliwie albo przy użyciu innych atramentów, nie ma pewności, czy uzyskamy dokładne dopasowanie partii. Inne warunki mogą uniemożliwić uzyskanie wymaganych odcieni barw. Moduł Barw Poza Zakresem [Out of Gamut Module] pokazuje, które części wzoru i jak bardzo różnią się od kolorów docelowych. Jeżeli Moduł OoGM pokazuje duże odchyłki, drukowanie jest w takim przypadku bezcelowe i w ten sposób można zaoszczędzić czas. Moduł Barw Poza Zakresem [Out of Gamut Module] to opcja oprogramowania.

 • Co to jest Gama Kolorów [Color Gamut]?

Gama kolorów to granica (zakres) przestrzeni barw.

 • Ile drukarek może sterować jeden system CDE?

Teoretycznie każde zainstalowane oprogramowanie CDE może sterować nieograniczoną liczbą drukarek.  Jednakże pewnym ograniczeniem jest moc komputera PC przy obsługiwaniu bardzo dużej liczby drukarek. Kolejnym ograniczeniem jest odległość pomiędzy CDE a drukarkami. Wszystkie drukarki muszą być połączone z CDE poprzez sieć LAN.

Firma Durst sugeruje używanie jednej jednostki CDE na dział produkcyjny. Instalacja będzie wykonana jedynie w ramach jednego działu produkcyjnego. Wnioski by dołączyć drugi dział/zakład produkcyjny będą odrzucane.

 • Jaka jest różnica pomiędzy Uniwersalnym sterownikiem do ceramiki a sterownikiem do drukarki firmy Durst?
  Uniwersalne sterowniki do ceramiki mogą być ze wszystkimi drukarkami na rynku ceramicznym, włączając drukarki firmy Durst. Nie ma ograniczeń w zakresie drukarek, które mogą współpracować z Uniwersalnymi sterownikami do ceramiki.

Sterowniki do drukarek firmy Durst zostały specjalnie opracowane do wykorzystania funkcji oprogramowania Gamma Software i w związku z tym zapewniają one bezpieczniejszy cykl produkcji. Podstawowe pakiety systemu CDE o symbolach CPDE HD-P oraz CPDE FC-P zawierają zestaw 10 sterowników do drukarek firmy Durst. Dostępny jest też moduł rozszerzający (jako opcja) zwiększający liczbę drukarek firmy Durst, jeżeli to konieczne.

 

 • Jaka jest odpowiednia lokalizacja do instalacji systemu CDE?

System CDE obejmuje urządzenie pomiarowe RSC, które jest wrażliwe na pył/kurz. System CDE powinien znajdować się w pomieszczeniu blisko miejsca produkcji, ale chronionym przed jego zapyleniem.

Samo wolnostojące urządzenie RSC wymaga miejsca o wymiarach 80 x 160 cm.

 • Kto powinien obsługiwać system CDE ?

Powinien być jeden operator odpowiedzialny za system, który zajmuje się ustawieniami. Najlepiej, gdy jest to osoba z laboratorium, która przygotowuje pliki do drukarek i zna proces. Również inny pracownicy laboratorium mogą korzystać z systemu do codziennych zadań. Operatorzy linii produkcyjnej, którzy przygotowują pliki produkcyjne są także odpowiednimi osobami do obsługi systemu CDE.

 • Jaka jest główna różnica pomiędzy systemem CDE a innymi systemami do zarządzania kolorami CMS dostępnymi na rynku?

Są dwie zasadnicze funkcje, które odróżniają system CDE od innych:

-       Urządzenie pomiarowe RSC, które jest superszybkie w uzyskiwaniu docelowych kolorów. System odwzorowywania kolorów RSC jest mniej wrażliwy na warunki i właściwości mierzone powierzchni, takie jak czy jest to powierzchnia powłoka matowa, z połyskiem, z fakturą.

System CDE nie uwzględnia w pełni standardu ICC jak inne systemy. Standard ICC nie sprawdza się zbyt dobrze w przemyśle ceramicznym ze względu na zróżnicowane warunki, takie jak mała przestrzeń barw, niestandardowe kolory technologiczne oraz zniekształcone przestrzenie barw. Aby zminimalizować te niedogodności, system CDE mierzy kolory projektu a nie losowe kolory na całej przestrzeni barw.

POLINDEX - Autoryzowany dystrybutor rozwiązań Durst

Dzięki rozwiązaniom firmy Durst oraz naszej fachowej pomocy przy wdrożeniu tych rozwiązań, oferujemy naszych klientom wysoką jakość druku, dużą wydajnośc i niezawodność oraz optymalizację kosztów produkcji.
Posiadamy dobrze wyszkolony i mobilny serwis oraz magazyn części zamiennych.

Informacje

Kontakt

tel. + 48 601 651 247
Napisz do nas