Pierścienie PTCR

PTCR  – Pierścienie do kontroli temperatury procesu

Przejmij kontrolę nad procesem wypalania

W produkcji produktów ceramicznych, dokładna kontrola nad procesem wypalania ma kluczowe znaczenie. Bo tak naprawdę, wyniki tej kontroli mają bezpośrednie przełożenie na jakość i koszty produktu finalnego. Optymalna kontrola wypalania wymaga zarówno dokładnego pomiaru ilości ciepła – np. poprzez pomiar temperatury próbki testowej o stałej masie i właściwościach fizycznych w czasie – oraz możliwość kontroli temperatury i jej równomiernej dystrybucji w całym piecu. Skuteczny pomiar temperatury procesu ma kluczowe znaczenia dla uzyskiwania wysokiej  jakości produktów.

Bardzo dobrą metodą pomiaru faktycznie pochłoniętej ilości ciepła jest stopień skurczenia się pierścienia ceramicznego wykonanego z określonego materiału zoptymalizowanego pod kątem danego zastosowania.

 

Pierścienie do kontroli temperatury procesu to bardzo dokładne ceramiczne elementy wskazujące faktyczną ilości ciepła, które zostało pobrane (pochłonięte) podczas procesu wypalania .Pierścienie PTCR uwzględniają ciepło wypromieniowane w piecu jak również ciepło przekazane przez wykładzinę pieca podczas całego cyklu wypalania. Proces spiekania powoduje, że pierścień się kurczy. Postęp tego kurczenia trwa tak długo, jak długo jest utrzymywana temperatura szczytowa. To kurczenie jest także proporcjonalne do temperatury wypalania i czasu wypalania .

Stopień skurczenia – wielkość, o jaką średnica pierścienia się zmniejszyła – jest mierzona przy pomocy mikrometra numerycznego lub cyfrowego.

Przeliczanie średnicy na temperaturę pierścienia

Zmierzona średnica pierścienia jest przeliczana na temperaturę pierścienia przy użyciu tabeli konwersji załączonej w każdym jednostkowym opakowaniu. Każda tabela jest dedykowana do konkretnej partii pierścieni, dla każdego typu pierścienia.

Temperatura pierścienia jest praktyczną pojedynczą liczbą, która jest przydatna do celów porównawczych, na przykład by odnieść zapisaną ilość ciepła do norm (standardów), by można było dokonać wymaganych regulacji. Aby możliwe było dokonywanie porównań pomiędzy różnymi cyklami wypalania, należy zdefiniować taką normę (standard). Realizuje się to poprzez dołożenie  pierścieni  PTCR do serii wypaleń i powiązanie ich temperatur do jakości wytworzonych produktów.

Temperatura pierścienia, która odpowiada produktom wypalanym zgodnie z właściwą specyfikacją może być używana właśnie jako taka norma (standard).

Zastosowanie, pomiar, zalety

Oryginalnie pierścienie PTCR zostały opracowane z myślą o krytycznych procesach wypalania dla elektronicznych komponentów ceramicznych. Obecnie, zalety z łatwego i dokładnego pomiaru są wykorzystywane w wielu innych gałęziach przemysłu. Pierścienie PTCR mogą być używane zarówno w piecach tunelowych o działaniu cyklicznym (wypalanie partiami) jak i w piecach o działaniu ciągłym. Nadają się do stosowania w różnych środowiskach piecowych. W przypadku próżni, atmosfery redukcyjnej lub azotu, prosimy o kontakt z naszym personelem technicznym.

Jest pięć różnych typów pierścieni, o grubości 3,5 mm (zwany L) i 7 mm (zwany H), o średnicy zewnętrznej 20 mm i średnicy wewnętrznej 10 mm. Ich zastosowanie obejmuje zakres temperatur od 850 do 1750 °C. Typy pierścieni są oznakowane odpowiednimi kolorami, z wytłoczonym numerem serii i typem.

Pakiet wielofunkcyjnych pierścieni PTCR obejmuje

• ceramiczne pierścienie PTC w wygodnych opakowaniach

• mikrometr do pierścieni PTCR z odczytem numerycznym lub cyfrowym

• tabela konwersyjna (do przeliczania) dedykowana i przypisana do danej partii.

Pierścienie PTC mogą być umieszczane prawie w każdym miejscu pieca, na urządzeniach stanowiących wyposażenie pieca, na wózkach itp.

Zalecane jest umieszczanie pierścieni w wielu miejscach i na różnych poziomach pieca, ponieważ zapewnia to najlepszy wgląd i kontrolę dystrybucji (rozkładu)  temperatury wewnątrz pieca.

Stopień skurczenia się pierścienia odpowiada ilości pochłoniętego ciepła w punkcie pieca, gdzie dany pierścień został umieszczony. Średnicę można łatwo zmierzyć przy użyciu mikrometra, a jest to tego potrzebny tylko jeden pomiar (patrz rysunek poniżej).

W celu wykonania dokładnego pomiaru, wymagane jest właściwe umieszczenie pierścienia w mikrometrze.

Litera “T” odciśnięta na pierścieniu powinna być umieszczona dokładnie w szczerbince (nacięciu pomiarowym) mikrometra.

Zarówno mikrometry numeryczne jak i cyfrowe mają ergonomicznie zaprojektowaną masywną podstawę z zaciskiem mocującym do umieszczania pierścienia, która sprawia, że pierścień jest zawsze właściwie umieszczony w mikrometrze.

Taka konstrukcja upraszcza proces pomiarowy i poprawia powtarzalność, a tym samym wiarygodność pomiarów.

Tabela 1: Dostępne typy pierścieni do kontroli temperatury procesu  (PTCR)

Zakres temperatury Nazwa produktu Gałęzie przemysłu stosujące pierścienie PTCR
 

850 – 1100 °C

PTCR-ETH  

Niskotemperaturowa współwypalana ceramika LTCC, cegły budowlane i dachówki

PTCR-ETL
 

970 – 1250 °C

PTCR-LTH Wstępnie spiekane (prespiekane) wyroby ceramiczne i proszkowe, kamionkowe, cegły budowlane i dachówki, niskotemperaturowe wymurówki i wyposażenie pieców
PTCR-LTL
 

1130 – 1400 °C

PTCR-STH Jednowarstwowe i wielowarstwowe kondensatory, ferryty i izolatory, proszkowe formowanie wtryskowe, ceramiczna armatura sanitarna, ceramika stołowa, kafelki, tarcze do szlifowania, średniotemperaturowe wymurówki i wyposażenie pieców

 

PTCR-STL
 

1340 – 1520 °C

PTCR-MTH Ferryty, podłoża i izolatory, kafelki i twarda porcelana, ceramika budowlana, średnio-wysokotemperaturowe wymurówki i wyposażenie pieców
PTCR-MTL
 

1450 – 1750 °C

PTCR-HTH  

Ceramika do zastosowań zaawansowanych, ceramika budowlana, wysokotemperaturowe wymurówki i wyposażenie pieców

PTCR-HTL
Wymiary pierścieni PTCR: średnia zewnętrzna 20 mm; średnica wewnętrzna 10 mm; wysokość 7.0 mm (dot. nazw produktów kończących się na literę 'H’) lub 3.5 mm (dot. nazw produktów kończących się na literę 'L’)

 

 

 

Niższe koszty , lepsza jakość

Poza korzyściami (zaletami) w postaci lepszej  jakości dzięki optymalizacji procesu wypalania, pierścienie PTCR mogą także pomóc w zmniejszeniu kosztów produkcji. Proste porównanie temperatury pierścienia z określoną normą jakościową wskazuje, czy produkty są wypalane zgodnie ze specyfikacją. Drogie, czasochłonne kontrole jakości, testy destrukcyjne, sprawdzanie geometrii, gęstości czy porowatości mogą być teraz zredukowane lub nawet wyeliminowane.

 

Technologia z użyciem pierścieni PTCR charakteryzuje się dokładnością i wiarygodnością. Maksymalna odchyłka wynosi jedynie 3 °RT.

Ta wiarygodność opiera się na rygorystycznym procesie produkcji. Pierścienie PTC są wykonywane z mieszanki wysokogatunkowych surowców. Ich skład jest dokładnie dobierany poprzez zaawansowane technologie projektowo-eksperymentalne zwane Design Of Experiments – (DOE), a sam proces produkcji jest kontrolowany przez tzw. Statystyczną Kontrolę Procesu (Statistical Process Control). Nasza produkcja jest certyfikowana zgodnie z  ISO 9001:2008.

Firma Ferro przykłada wielką wagę do jakości pierścieni PTC – bo przecież jakość pierścieni ma bezpośredni wpływ na jakość produktów końcowych.

Wszystkie surowce przechodzą rygorystyczne testy laboratoryjne zanim trafią do produkcji. Proszki są homogenizowane, a każda indywidualna partia jest numerowana i sprawdzana jeszcze raz, aby zapewnić odpowiednie właściwości fizyczne jak i parametry wytłaczania. Odrębny identyfikator danej partii jest wytłaczany na każdym pojedynczym pierścieniu, co pozwala na ewentualną identyfikację każdego pierścienia i odnalezieniu oryginalnej partii proszku, z której został wyprodukowany.

Takie wyjątkowe podejście do produkcji firmy Ferro sprawia, że użytkownicy pierścieni PTCR nie muszą już ciągle dokonywać rekalibracji lub ponownego obliczania norm (standardów), kiedy wprowadzają pierścienie z nowej dostawy lub partii.

Zawsze zapewniona jest bowiem absolutna dokładność, ponieważ producent zapewnia, że każdy pojedynczy pierścień będzie miał parametry takie, jak zostało to przedstawione w tabeli konwersji.

Dokładność i wygoda wynikająca ze stosowania pierścieni PTCR uwalnia ich użytkownika od ciągłych działań wiążących się z jakością wypalania i jej kontrolą, pozwalając mu na pełne skoncentrowanie się na samym produkcie, a nie na kontroli temperatury.

W razie jakichkolwiek pytań technicznych związanych z naszymi produktami i ich zastosowaniem, prosimy o kontakt.

 

Dystrybutor w Polsce

Polindex W.P.Kozłowski

Nowa Wieś k. Włocławka

ul. Różana 3

87-853 Kruszyn

tel.  54 232 1027

polindex@polindex.com.pl